Team


Lars van Luijn

Lars van Luijn

Advocaat en gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, bouwrecht, contractenrecht en huurrecht.

Lars is advocaat sinds 1999 en heeft veel ervaring opgedaan bij diverse (middel)grote kantoren. Hij kreeg een aanbieding om partner te worden bij een groot kantoor, maar besloot zijn eigen weg te vinden. In 2014 is hij gaan samenwerken met Alexander Broekhoven en op 1 augustus 2016 hebben zij Landvast Advocaten opgericht.

Lars heeft ervaring op het gebied van ondernemingsrecht en bouwrecht, maar ook is hij heel goed thuis in het contractenrecht en het algemene verbintenissenrecht. Lars werkt voor een veelheid aan cliënten, zowel nationaal als internationaal.

Lars heeft specifieke kennis op het gebied van wonen / huur en zorg. Hij staat gemeenten, zorginstellingen en woningbouwcorporaties bij in kwesties die gaan over het opvangen en huisvesten van bijzondere doelgroepen. Het in Rotterdam gemeentebreed gebruikte contract voor de opvang van bijzondere doelgroepen is van zijn hand.

Lars heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten als hoofd-rechtsgebieden Vastgoedrecht en Ondernemingsrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Saskia Hattink

Saskia Hattink

Saskia is advocaat sinds 8 februari 1998, en is sinds 1 februari 2022 verbonden aan Landvast Advocaten.

Saskia is voornamelijk actief op het brede terrein van het ondernemingsrecht, en zij heeft zich gespecialiseerd in het insolventierecht. Zij wordt met enige regelmaat tot curator aangesteld, adviseert bedrijven in financiële moeilijkheden en verleent bijstand in geval van geschillen met curatoren, bijvoorbeeld in geval van vermeende bestuurdersaansprakelijkheid.

Saskia volgde drie specialisatieopleidingen bij Grotius Academie ter verdieping en verbreding van haar kennis van het insolventierecht: Financiering en Zekerheden, Insolventierecht (INSOLAD) en Financiële Economie voor Curatoren. In april 2021 heeft zij aan de Universiteit van Leiden de specialisatieopleiding WHOA-Herstructureringsdeskundige afgerond met het schrijven van een paper.

Voor informatie over de faillissementen wordt verwezen naar de openbare faillissementsverslagen; die worden gepubliceerd op https://insolventies.rechtspraak.nl/.
Saskia heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten als hoofdrechtsgebieden ondernemingsrecht en insolventierecht geregistreerd, en als subrechtsgebied bestuurdersaansprakelijkheid. Op grond van deze registraties is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Eric Koekkoek

Eric werkte van 1998 tot 2012 als fiscaal jurist, en sinds 27 januari 2012 is Eric ook advocaat. Fiscaal advocaat wel te verstaan.

Eric werkte van 1998 tot 2012 als fiscaal jurist. Tot 2002 deed hij dat voor LTB Adviseurs en Accountants en vervolgens tot 2006 voor Steens & Partners. Hij besloot toen als zelfstandig fiscalist zijn eigen weg te gaan en ondernemers op zijn eigen manier van dienst te zijn. Fiscaal-juridisch advies hoeft niet droog en saai te zijn, vond hij; ook moderne communicatiemiddelen bieden uitkomst voor belastingadviseurs. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Sinds 27 januari 2012 is Eric ook advocaat. Fiscaal advocaat wel te verstaan.

Als fiscaal advocaat staat hij je bij in fiscale procedures, waaronder fiscale strafzaken. Denk hierbij ook aan FIOD-zaken, 4e tranche Awb-aansprakelijkheid en fiscale controles.

Daarnaast biedt hij hulp bij bedrijfsovernames of- beëindigingen, fusies en andere samenwerkingsverbanden en reorganisaties. Daarbij werkt hij graag en nauw samen met bijvoorbeeld accountants en notarissen.

Als je particulier bent en je hebt een probleem met bijvoorbeeld de gemeente of het UWV over een uitkering of je bent een gedupeerde ouder van de toeslagenaffaire, staat Eric je ook graag bij. Zo nodig met gesubsidieerde rechtsbijstand (soort pro deo).

Eric heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten als hoofd-rechtsgebieden Algemene Praktijk (Bestuursrecht en Civiel Recht, Belastingrecht en Sociaal Zekerheidsrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Tel.: +31 6 51724525

E-mail: koekkoek@landvastadvocaten.nl


GRATIS JURIDISCHE QUICKSCAN

Stuur ons uw gegevens via onderstaand formulier toe en onze experts nemen binnen 24 uur contact met u op om de mogelijkheden met u door te nemen.

    Uw gegevens zijn bij ons in goede handen. Wij gebruiken ze alleen in het kader van de behandeling van uw vraag.


      CONTACT