Team


Lars van Luijn

Lars van Luijn

Advocaat en gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, bouwrecht, contractenrecht en huurrecht.

Lars is advocaat sinds 1999 en heeft veel ervaring opgedaan bij diverse (middel)grote kantoren. Hij kreeg een aanbieding om partner te worden bij een groot kantoor, maar besloot zijn eigen weg te vinden. In 2014 is hij gaan samenwerken met Alexander Broekhoven en op 1 augustus 2016 hebben zij Landvast Advocaten opgericht.

Lars heeft ervaring op het gebied van ondernemingsrecht en bouwrecht, maar ook is hij heel goed thuis in het contractenrecht en het algemene verbintenissenrecht. Lars werkt voor een veelheid aan cliënten, zowel nationaal als internationaal.

Lars heeft specifieke kennis op het gebied van wonen / huur en zorg. Hij staat gemeenten, zorginstellingen en woningbouwcorporaties bij in kwesties die gaan over het opvangen en huisvesten van bijzondere doelgroepen. Het in Rotterdam gemeentebreed gebruikte contract voor de opvang van bijzondere doelgroepen is van zijn hand.

Lars heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten als hoofd-rechtsgebieden Vastgoedrecht en Ondernemingsrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Alexander Broekhoven

Alexander Broekhoven

Advocaat en gespecialiseerd in arbeidsrecht, ondernemingsrecht en contractenrecht.

Alexander is advocaat sinds 2004. Na veel ervaring te hebben opgedaan bij (middel)grote advocatenkantoren in Rotterdam en op Aruba, besloot hij in 2014 zijn eigen weg te kiezen en een samenwerking aan te gaan met Lars van Luijn. Samen hebben zij op 1 augustus 2016 Landvast Advocaten opgericht.

Alexander is goed thuis in het ondernemingsrecht in brede zin en het contractenrecht en focust zich op het arbeidsrecht en het algemeen verbintenissenrecht. Hij staat ondernemingen en particulieren, werkgevers en werknemers bij, zowel nationaal als internationaal.
Alexander heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten als hoofd-rechtsgebied Arbeidsrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Saskia Hattink

Saskia Hattink

Saskia is advocaat sinds 8 februari 1998, en is sinds 1 februari 2022 verbonden aan Landvast Advocaten.

Saskia is voornamelijk actief op het brede terrein van het ondernemingsrecht, en zij heeft zich gespecialiseerd in het insolventierecht. Zij wordt met enige regelmaat tot curator aangesteld, adviseert bedrijven in financiële moeilijkheden en verleent bijstand in geval van geschillen met curatoren, bijvoorbeeld in geval van vermeende bestuurdersaansprakelijkheid.

Saskia volgde drie specialisatieopleidingen bij Grotius Academie ter verdieping en verbreding van haar kennis van het insolventierecht: Financiering en Zekerheden, Insolventierecht (INSOLAD) en Financiële Economie voor Curatoren. In april 2021 heeft zij aan de Universiteit van Leiden de specialisatieopleiding WHOA-Herstructureringsdeskundige afgerond met het schrijven van een paper.

Voor informatie over de faillissementen wordt verwezen naar de openbare faillissementsverslagen; die worden gepubliceerd op https://insolventies.rechtspraak.nl/.
Saskia heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten als hoofdrechtsgebieden ondernemingsrecht en insolventierecht geregistreerd, en als subrechtsgebied bestuurdersaansprakelijkheid. Op grond van deze registraties is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Jelle Smael

Jelle Smael

Procesadvocaat pur sang. Jelle heeft een ruime ervaring op het gebied van het insolventierecht, ondernemingsrecht (M&A) en huurrecht en vastgoed.

Daarnaast wordt Jelle met regelmaat aangesteld door de Rechtbank Rotterdam tot curator in faillissementen en adviseert hij bedrijven in financiële moeilijkheden bij herstructurering (buitengerechtelijk akkoord/WHOA) en doorstart vanuit faillissement. Jelle staat daarnaast met regelmaat bestuurders in en buiten rechte bij die door curatoren worden (of persoonlijk zijn) aangesproken. Tot slot heeft Jelle een bijzondere focus op het incassorecht in brede zin.

Tot de klantenkring van Jelle behoren o.a. vastgoedbeleggers en MKB-bedrijven.

Jelle heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten als rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht en huurrecht geregistreerd. Op grond van deze registraties is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Mariëlle Mulder

Mariëlle Mulder

Juridisch adviseur bij Landvast Advocaten en gespecialiseerd op notarieel gebied.

Mariëlle heeft bijna 20 jaar ervaring als kandidaat-notaris, aanvankelijk in Bodegraven en daarna in Beverwijk.

Haar specialisaties liggen op het gebied van onroerende zaken (leveringen, hypotheken, erfdienstbaarheden, erfpacht, nieuwbouw, koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, kadastrale registraties etc.), erfrecht (testamenten en nalatenschappen), huwelijksvermogensrecht, verdelingen na echtscheiding / ontbinding andere samenlevingsvormen en ondernemingsrecht


GRATIS JURIDISCHE QUICKSCAN

Stuur ons uw gegevens via onderstaand formulier toe en onze experts nemen binnen 24 uur contact met u op om de mogelijkheden met u door te nemen.

    Uw gegevens zijn bij ons in goede handen. Wij gebruiken ze alleen in het kader van de behandeling van uw vraag.


      CONTACT