Saskia Hattink

Saskia is advocaat sinds 8 februari 1998, en is sinds 1 februari 2022 verbonden aan Landvast Advocaten.

Saskia is voornamelijk actief op het brede terrein van het ondernemingsrecht, en zij heeft zich gespecialiseerd in het insolventierecht. Zij wordt met enige regelmaat tot curator aangesteld, adviseert bedrijven in financiële moeilijkheden en verleent bijstand in geval van geschillen met curatoren, bijvoorbeeld in geval van vermeende bestuurdersaansprakelijkheid.

Saskia volgde drie specialisatieopleidingen bij Grotius Academie ter verdieping en verbreding van haar kennis van het insolventierecht: Financiering en Zekerheden, Insolventierecht (INSOLAD) en Financiële Economie voor Curatoren. In april 2021 heeft zij aan de Universiteit van Leiden de specialisatieopleiding WHOA-Herstructureringsdeskundige afgerond met het schrijven van een paper.

Voor informatie over de faillissementen wordt verwezen naar de openbare faillissementsverslagen; die worden gepubliceerd op https://insolventies.rechtspraak.nl/.
Saskia heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten als hoofdrechtsgebieden ondernemingsrecht en insolventierecht geregistreerd, en als subrechtsgebied bestuurdersaansprakelijkheid. Op grond van deze registraties is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

GRATIS JURIDISCHE QUICKSCAN

Stuur ons uw gegevens via onderstaand formulier toe en onze experts nemen binnen 24 uur contact met u op om de mogelijkheden met u door te nemen.

    Uw gegevens zijn bij ons in goede handen. Wij gebruiken ze alleen in het kader van de behandeling van uw vraag.


      CONTACT