Insolventierecht

Saskia Hattink wordt regelmatig tot curator in faillissementen of tot bewindvoerder in surseances aangesteld. Landvast Advocaten heeft daarmee de expertise in huis om ondernemingen in financiële moeilijkheden én hun bestuurders bij te staan. Te denken valt aan geschillen met curatoren én het voorkomen daarvan, bijvoorbeeld in geval van vermeende bestuurdersaansprakelijkheid, en aan geschillen over eigendomsvoorbehoud of pandrecht. Maar zij verleent ook bijstand bij het realiseren van een doorstart in of buiten faillissement, of bij het realiseren van een crediteurenakkoord – al dan niet met de inzet van de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord).

Onderwerpen

 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Eigendomsvoorbehoud
 • Pandrecht en hypotheek
 • Doorstart
 • WHOA
 • Liquidatie

GRATIS JURIDISCHE QUICKSCAN

Stuur ons uw gegevens via onderstaand formulier toe en onze experts nemen binnen 24 uur contact met u op om de mogelijkheden met u door te nemen.

  Uw gegevens zijn bij ons in goede handen. Wij gebruiken ze alleen in het kader van de behandeling van uw vraag.


   CONTACT